Byggtjänster inom skärgårdsbyggnation

Exempel på byggtjänster vi utför i skärgården:

  • Brygganläggningar
  • Kajgjutning och Kajer
  • Nyproduktion och Renovering fritidshus
  • Avlopp
  • Sjötransporter av stora volymer
  • Muddring
  • Markjobb och rullgräs
  • och en hel del mer.

Vårt arbetsfartyg ”Minitor” gör att vi kan utföra alla skärgårdsrelaterade jobb.

Kontakta oss för mer information