Om ML BYGGKONSULT

ML Byggkonsult arbetar med totalentreprenad för Stockholm skärgård.

Vi är en totalentreprenör och arbetar tillsammans med både företag, privatpersoner och föreningar av olika slag. ML Byggkonsult utför totalentreprenader där vi bär huvudansvaret och vid behov samarbetar med underentreprenörer med specialkompetens för de speciella krav skärgårdsmiljön ställer. Underentreprenörer kan vara specialister inom Måleri, Elektriker, VVS-arbeten, Plattsättning och Ventilation.

ML Byggkonsult etablerades 2012

Vårt bolag har funnits sedan 2012 och målet är skapa kvalitet och att ha nöjda kunder. Vi älskar skärgården och vill att resultatet av vårt arbete ska hjälpa skärgården att fortleva på bästa möjliga sätt.

Byggföretag i Stockholm – ML Byggkonsult AB

ML Byggkonsult, är ett byggföretag i Stockholms regionen och främst i skärgården. Några av de byggprojekt vi har arbetat med nyligen är nybyggnation, ombyggnad, tillbyggnad, utbyggnad, renovering, totalrenovering, murning, markarbeten och en hel del annat. Vi har en egen arbetsbåt bland annat för arbeten under vatten.

Välkommen att kontakta oss när du behöver professionell hjälp med byggprojekt i Stockholm skärgård.