Välkommen till ML BYGGKONSULT

ML Byggkonsult AB är ett komplett byggföretag för skärgården. Vi jobbar med entreprenader, som konsulter och fastighetsbolag.

Några exempel på vad vi har arbetat med nyligen:

Brygganläggningar

Nyproduktion/Renovering fritidshus

Sjötransporter av stora volymer

Markjobb och rullgräs

Vårt arbetsfartyg ”Minitor” gör att vi kan utföra alla skärgårdsrelaterade jobb.

mlbygg konsult minitor fartyg waxholm
Här hjälper vi Waxholmsbolaget

Kajgjutning/Kajer

Avlopp

Muddring

De flesta andra byggarbeten i Skärgården.

 

Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa er med. Inget projekt är för litet eller för stort för ML BYGGKONSULT.

Magnus Lindquist Byggkonsult AB

ML Byggkonsult logo